miercuri, 12 mai 2010

Organizarea Prezidenţială

Legea nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei Romaniei spune aşa:

" Art. 1.(1) Pentru exercitarea de catre Presedintele Romaniei a prerogativelor care ii sunt stabilite prin Constitutia Romaniei si alte legi se organizeaza si functioneaza Administratia prezidentiala, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, Palatul Cotroceni. (2) In sensul prezentei legi, prin Administratia prezidentiala se intelege serviciile publice aflate la dispozitia Presedintelui Romaniei, pentru indeplinirea atributiilor sale."

Conform învăţăturilor economice, din timpurile mele, o instituţie publică are caracter guvernamental sau de stat sau care aparţine poporului de unde şi denumirea de public.
Tot conform acestor studii "cu personalitate juridică" înseamnă o întreprindere industrială, agrară, de comerţ sau servicii - care desfăşoară o activitate profitabilă sau - obţine produse pe care le vinde şi în urma lor rezultă venituri. Veniturile minus cheltuielile rezultă profit moment în care întreprinderea este profitabilă. Dacă veniturile sunt mai mici decât cheltuielile întreprinderea înregistrează pierderi şi , dacă nu se redresează, va trebui să intre în Stare de Faliment, adică să vândă din bunurile sale pentru a acoperii datoriile către salariaţi.
Pentru că înainte de dec.1989 economia ţării era o "întreprindere profitabilă" şi pentru că economiştii vremii nu ştiau ce să facă cu ea ca şi cu o persoană demnă - au şantajato adică au devalorizato pentru a o putea vinde. Acum trezoreria sau bugetul acestei întreprinderi este nul şi chiar plin cu hârtii de valoare, nu bani. Exact ca în filmul Dumb&Dumber al lui Jim Carrey
Personalitate juridică înseamnă opusul personalităţii fizice.
Personalitate juridică înseamnă opusul organizării guvernamentale sau al fundaţiilor non-profit.
Din expresia de mai sus rezultă că:
»Preşedenţia României este o întreprindere cu personalitate juridică, care obţine venituri şi înregistrează cheltuieli - printre care salariile sunt acoperite din veniturile proprii - obţinând sau nu profit. În situaţia înregistrării - timp de doi ani consecutivi - de pierderi, Preşedenţia României dă faliment. Falimentul se soluţionează prin: în primul rând sunt despăgubiţi furnizorii din contul clienţilor, apoi salariaţii din contul rămas al clienţilor, apoi preşedintele din activele întreprinderii, dacă se pot vinde. »

Din cartea mea
În accepţiunea mea Presedentia Romaniei este o instituţie guvernamentală,
prin care Preşedintele este supus poporului. Angajaţii Preşedenţiei sunt supuşi Armatei Regale.
Monarhia Democratică este diferită de Monarhia Constituţională prin faptul că Regele conduce alături de Preşedinte.
Preşedenţia se desfaşoară în toată Grădina Cotroceni - afectandu-se Palatul pentru întruniri deosebite. Grădina Cotroceni se alipeşte de Grădina Botanică.
Palatul Cotroceni se întreţine de către specialişti şi deserveşte cu ghizi, care cunosc Istoria sufletească a poporului român şi a lui Ceauşescu. Ei locuiesc în camerele servitorilor şi pentru că Palatul v-a fii populat.
Grădina se v-a amenaja şi patria cu animale rare şi mici de exemplu: veveriţe, bursuci, vrabiuţe, privighetori, peşti, licurici.
Regele are în subordinea sa Armata Regală, Afacerile Externe şi Cultura, Bogăţiile şi Tezaurul, Telefonia, Televiziunea Regală, Radioul, Electricitatea.
Preşedintele Ţării are în subordinea sa Armatele Interne, Ministerul Industriei şi Agriculturii cu minele şi rezervele naţionale, Televiziunea privată şi cu emisie Externnaţională.
Se v-a cultiva o imagine corectă şi demnă a Preşedintelui şi principalilor Miniştri, care sunt:
-Guvernatorul BNR-Ministrul Finantelor,
-Prim Ministrul sau Ministrul Armatei şi a Afacerilor Interne,
-Ministrul Afacerilor Externe sau Ministrul Culturilor
-Primarul General – seful tuturor primariilor Tarii.
Ţara este compusă din Judeţe şi Judeţele se adună în Principate.
Principatele Române sunt:
1. -P.Tării Româneşti-BucurVoda cu cele 8 metropole,
2. -P.Munteniei,
3. -P.Olteniei,
4. -P.Banatului,
5. -P.Ardealului,
6. –P.Transilvaniei,
7. -P.Maramuresului,
8. -P.Bucovinei,
9. -P.Basarabiei,
10. -P.Moldovei,
11. -P.Dobrogei,
12. -P.Bărăganului-repatriat cu Tigani.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu